Colofon

Deze website bevat de “Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog”, zoals deze in het monument van de Staten-Generaal is opgenomen. Het monument en de website zijn een initiatief van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. Het project is mogelijk gemaakt met financiering door de Tweede Kamer.

Bij de ontwikkeling van de website is gebruik gemaakt van de bijdragen van een klankbordgroep. Hierin zaten vertegenwoordigers van het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD), de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 (NIM), het Veteraneninstituut (VI), het ministerie van Defensie, de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Tevens is dankbaar gebruik gemaakt van de data van de Oorlogsgravenstichting.

Het beheer van de website is in handen van de Tweede Kamer in samenwerking met het Veteraneninstituut en de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962.

Concept, ontwerp en technische realisatie website door Zeezeilen ontwerpers te Amsterdam en Overboord webprojecten te Amsterdam/Groningen.

Concept, ontwerp en technische realisatie videofilm door Moondocs te Amsterdam en Udo Prinsen te Utrecht.