United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL)

1979-1985

Libanon
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

In Libanon kwam de PLO in de jaren zestig tot wasdom. De militante bevrijdingsorganisatie zette de situatie in het verdeelde land verder op scherp. In 1975 brak een burgeroorlog uit. Het Syrische leger greep in en verdreef de PLO naar Zuid-Libanon.

Opmaat naar UNIFIL

De Palestinian Liberation Organisation viel vanuit Libanon met regelmaat Israëlische doelen aan. De concentratie van de bevrijdingsorganisatie in Zuid-Libanon vergrootte de druk op het grensgebied. Pogingen om de PLO te neutraliseren, hadden weinig effect.

In 1978 viel Israël Zuid-Libanon binnen. De Libanese regering liet dit niet over haar kant gaan. De VN-Veiligheidsraad ontving een scherp protest en nam maatregelen. De raad eiste terugtrekking van Israël en riep de United Nations Interim Force in Lebanon in het leven. UNIFIL moest toezien op de aftocht van het Israëlische leger, de vrede handhaven en de Libanese regering ondersteunen bij het herstellen van haar gezag.

Dutchbatt en Dutchcoy

Nederland nam met een infanteriebataljon (Dutchbatt) deel aan UNIFIL. In 1983 werd de bijdrage ingekrompen tot een compagnie. In totaal hebben ruim 9.000 Nederlandse blauwhelmen in Zuid-Libanon gediend. Zij merkten dat het voor de vredesmacht UNIFIL nagenoeg onmogelijk was de vrede te handhaven, ondanks het inrichten van observatieposten en checkpoints, intensief patrouilleren en het gericht uitvoeren van militaire interventies. Nadat Israël in 1982 het gebied opnieuw binnenviel, spitste de rol van UNIFIL zich noodgedwongen toe op het verlenen van hulp aan de bevolking. Eind 1985 stopte Nederland zijn bijdrage.

Duur van de missie
25 februari 1979 – 6 november 1985
Aantal militairen
9.084
Dodelijke slachtoffers
9
missiekaart Libanon

Fallen

9 resultaten gevonden