Implementation Force (IFOR) en Stabilisation Force (SFOR)

1995-2004

SFOR
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

Eind 1995 kwam er een einde aan de oorlog in Bosnië-Herzegovina. Om toezicht te houden op de uitvoering van het vredesverdrag zette de NAVO een robuuste troepenmacht in. Die verving de VN-missie UNPROFOR.

Vredesmacht

Deze Implementation Force was 60.000 man sterk en zwaarbewapend. Daarmee gaf de internationale gemeenschap een signaal af aan de strijdende partijen. IFOR was het antwoord op hun respectloze opstelling tegenover het zwakkere en lichtbewapende UNPROFOR. Het gaf ook blijk van een leerproces: het gezag van een te zwakke vredesmacht was niet vanzelfsprekend.

Na een jaar maakte IFOR plaats voor de kleinere Stabilisation Force. Dat was mogelijk doordat alle partijen het vredesverdrag naleefden. In de loop van tijd liep de sterkte van SFOR nog verder terug, terwijl het karakter van de missie steeds minder militair werd. In 2004 nam de Europese Unie de missie in Bosnië-Herzegovina van de NAVO over.

Nederlands bataljon

De Nederlandse bijdrage aan IFOR/SFOR bestond in hoofdzaak uit een gemechaniseerd bataljon. Het bataljon opereerde als zelfstandige eenheid in de sector van een Britse divisie. Daarnaast stemde de regering in met uitzending van marine-, luchtmacht- en andere landmachteenheden.

Op 2 december 2004 droeg SFOR de taken over aan de European Union Force. Nederland bleef ook in EUFOR actief.

Duur van de missie
20 december 1995 – 2 december 2004
Aantal militairen
27.734
Dodelijke slachtoffers
8
missiekaart SFOR

Fallen

8 resultaten gevonden