Multinational Force and Observers (MFO)

1982-1995

MFO-I
© Cees Vermeulen

Israël veroverde in 1967 de Sinaï op Egypte. In 1979 leek de bezetter bereid tot een voorwaardelijke terugtrekking. Eén vereiste was een VN-vredesmacht, maar een veto van de Sovjet-Unie verhinderde dit. De Verenigde Staten stelden een alternatief voor.

Bilateraal verdrag

Zonder tussenkomst van de VN smeedden Amerikaanse diplomaten een akkoord tussen Israël en Egypte. Deze landen stemden in juli 1981 in met de oprichting van de Multinational Force and Observers. De MFO zag in de Sinaï toe op de naleving van de onderlinge afspraken.

Nederlanders in de MFO

De Nederlandse regering stelde in 1981 een detachement ter beschikking aan de MFO. Het detachement ontplooide in maart 1982. De sterkte zou in de loop van tijd schommelen en in de jaren negentig sterk afnemen. Het bestond aanvankelijk uit marechaussees en militairen van de verbindingsdienst. Later zond Nederland tevens enkele staffunctionarissen uit.

Laatstgenoemde groep werd bij verschillende MFO-staven en -hoofdkwartieren geplaatst. Het verbindingspersoneel faciliteerde de interne en externe communicatie van de MFO. De marechaussees kwamen terecht bij de Force Military Police Unit.

In mei 1995 sloot Nederland zijn bijdrage aan de MFO af. Wel nam Nederland vanaf februari 2013 opnieuw deel aan de MFO. Ditmaal duurde de inzet twee jaar. In deze periode bestond het Nederlandse detachement uit slechts vier militairen.

Duur van de missie
6 maart 1982 – 1 mei 1995
Aantal militairen
2.622
Dodelijke slachtoffers
1
missiekaart Sinai

Fallen

1 resultaten gevonden