United Nations Transitional Authority in Cambodia (UNTAC)

1992-1993

Cambodja
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

Tijdens de eerste jaren na haar onafhankelijkheid in 1953 kende Cambodja een betrekkelijke rust. Een staatsgreep in 1970 maakte daaraan een einde. Er brak een burgeroorlog uit die zich twintig jaar lang voortsleepte.

Bestand

Na twintig jaar onderdrukking en strijd sloten de partijen in 1991 een wapenstilstand. De broederstrijd, waarin ook het Vietnamese conflict een rol speelde, kostte aan miljoenen Cambodjanen het leven. Het land bood nog slechts een fragiele basis voor de toekomst.

De VN schoten te hulp. De eerste VN-troepen bewaakten het staakt-het-vuren en maakten vitale gebieden mijnenvrij. Een tweede missie, de United Nations Transitional Authority in Cambodia, kende een uitgebreider mandaat. UNTAC startte in maart 1992. Tijdens de eerste fase werden de strijdende partijen ontwapend. Tijdens de tweede werden verkiezingen georganiseerd.

Mariniers

Aan de eerste VN-operatie namen ook Nederlandse militairen deel. Dit waren specialisten van marine en landmacht die werden uitgezonden om mijnen en andere explosieven te ruimen. Nederland bleef tot 2000 op dit gebied actief.

Voor UNTAC stelde de Nederlandse regering een mariniersbataljon beschikbaar. Hieraan werd een luchtmachtdetachement met transporttoestellen en helikopters toegevoegd. De drie achtereenvolgende bataljons kregen een uitgestrekte sector tegen de Thaise grens toegewezen. De mariniers rondden hun operatie op 5 oktober 1993 af.

Duur van de missie
15 maart 1992 – 18 november 1993
Aantal militairen
2.636
Dodelijke slachtoffers
2
Missiekaart Cambodja

Fallen

2 resultaten gevonden