Kosovo Force I (KFOR I)

1999-2000

Kosovo Force
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

Sinds 1974 was Kosovo een zelfstandig gebied binnen de deelrepubliek Servië. Die status werd het in 1989 door de Servische president ontnomen. Vervolgens probeerde hij de cultuur van de etnische Albanezen in het gebied te verdringen.

Kruitvat Kosovo

Het repressieve Servische optreden stuitte aanvankelijk alleen op lijdzaam verzet. Maar het onderhuidse misnoegen van Albanese Kosovaren zocht medio jaren negentig een uitweg in gewapende strijd.

In 1998 kwam het tot een uitbarsting. Het federale Joegoslavische leger greep hard in tegen Kosovaarse verzetshaarden. Het maakte zich daarbij schuldig aan geweld tegen de burgerbevolking en aan etnische zuiveringen.

De NAVO grijpt in

In beginsel stond Kosovo enigszins in de schaduw van andere conflicten in voormalig Joegoslavië. De oorlog die in 1998 uitbrak  dreigde echter omringende landen mee te sleuren. Daarop greep de internationale gemeenschap in met militaire middelen, gevolgd door een humanitaire VN-missie.

Pas na zware luchtaanvallen waren de Serviërs bereid zich uit Kosovo terug te trekken, waarop de door de NAVO geleide Kosovo Force het land binnentrok om de orde te herstellen.

Een jaar in Kosovo

De Nederlandse bijdrage aan KFOR bestond uit een artillerieafdeling, een twintigtal marechaussees voor politietaken, helikopters en een geniehulpbataljon. Deze eenheden waren vanaf de zomer van 1999 actief in het gebied en keerden na ongeveer een jaar terug naar Nederland.

Duur van de missie
12 april 1999 – 8 augustus 2000
Aantal militairen
4.179
Dodelijke slachtoffers
1
missiekaart Kosovo

Fallen

1 resultaten gevonden