United Nations Operation in the Congo (UNOC)

1960-1963

UNOC

In 1960 verleende de Belgische regering de kolonie Congo onafhankelijkheid. Het land verviel in anarchie. Het leger sloeg aan het muiten en viel Europeanen aan. België greep in om de orde te herstellen en haar staatsburgers te evacueren.

Vredesmacht

De Congolese regering was verbolgen over de interventie door België. Het druiste in tegen eerdere afspraken. Op de dag dat het Belgische leger ingreep, deed de Congolese regering haar beklag bij de Verenigde Naties. Twee dagen later stemden de Verenigde Naties in met de inzet van een vredesmacht, de United Nations Operation in the Congo. Ook drongen de Verenigde Naties aan op vertrek van de Belgische troepen.

Met binnenlandse problemen zou de vredesmacht zich niet bemoeien. De opstandige provincie Katanga gaf de missie echter een geheel nieuwe dynamiek. De provincie wilde zich afscheiden en koos de confrontatie. De vredesmacht moest gewapenderhand optreden om de eenheid van Congo te bewaren.

Nederlandse bijdrage

Afrikaanse landen leverden de meeste troepen aan de vredesmacht. Voor specialisten moesten de Verenigde Naties bij westerse landen aankloppen. De Nederlandse regering zond in 1960 een medisch detachement naar Congo. In 1963 begon de afbouw van de missie. Ook de Nederlanders konden naar huis. In 1964 liep de missie in Congo ten einde.

Duur van de missie
10 augustus 1960 - 26 juni 1963
Aantal militairen
19
Dodelijke slachtoffers
1
missiekaart Congo

Fallen

1 resultaten gevonden