Korea

1950-1955

Korea
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

Na de Japanse capitulatie in augustus 1945 werd Korea verdeeld. De grens kwam op de 38e breedtegraad te liggen. Noord-Korea koos een communistische koers. Zuid-Korea kreeg steun van de Verenigde Staten. De spanning tussen beide landen liep snel op.

Onverhoedse aanval

Na een reeks grensincidenten lanceerde Noord-Korea op 25 juni 1950 een grootscheepse verrassingsaanval. Binnen tien weken was het Zuid-Koreaanse leger teruggedrongen tot een uithoek van het Koreaanse schiereiland. Haastig aangevoerde Amerikaanse versterkingen wisten het offensief te keren.

Aanvankelijk boekten de Amerikaanse troepen grote terreinwinst, maar in oktober 1950 mengde China zich in het conflict. Na een verbeten strijd stabiliseerde de frontlijn ter hoogte van de 38e breedtegraad.

Vredesmacht in oorlog

Twee dagen na de Noord-Koreaanse aanval riep de VN-Veiligheidsraad op tot actie. Verschillende lidstaten stuurden troepen en materieel naar Zuid-Korea. De internationale vredesmacht kwam op 7 juli 1950 onder Amerikaans bevel.

In juli stoomde ook het eerste Nederlandse marineschip op naar Koreaanse wateren. Op 15 oktober volgde de oprichting van een infanteriebataljon: het Nederlandse Detachement Verenigde Naties (NDVN). In het inzetgebied kregen de Nederlanders versterking van Zuid-Koreaanse troepen. Het bataljon raakte verwikkeld in een intensieve grondoorlog.

Het NDVN keerde eind 1954 terug in Nederland. De Koninklijke Marine zou tot 1955 in het gebied blijven.

Duur van de missie
16 juli 1950 - 24 januari 1955
Aantal militairen
4.748
Dodelijke slachtoffers
125
Kaart Korea

Fallen

125 resultaten gevonden