United Nations Angola Verification Mission (UNAVEM)

1991-1997

Angola
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

Sinds de onafhankelijkheid in 1975 woedde in Angola een burgeroorlog. In 1991 leek een akkoord tussen de strijdende partijen een einde te maken aan het geweld. De VN vernieuwde de vredesmacht in het geteisterde land.

Wantrouwen

De eerste VN-vredesmacht was in 1988 geformeerd, maar die kon slechts vaststellen dat de scheuring in Angola onoverbrugbaar leek. Na het vredesverdrag in 1991 was de stemming hoopvol.

Een tweede vredesmacht, de United Nations Angola Verification Mission II, zag toe op naleving van de wapenstilstand, demobilisatie van de milities en de opbouw van een gezamenlijk leger. Het wederzijdse wantrouwen bleef echter groot. In september 1992 laaide de burgeroorlog weer op.

Nederlandse waarnemers

In juli 1991 arriveerden Nederlandse waarnemers in Angola. Met hun buitenlandse VN-collega’s werden zij in groepjes verspreid ingezet. Hun werd geleidelijk duidelijk dat de uitvoering van het vredesakkoord op grote problemen stuitte.

Na de verkiezingen in september 1992 sneuvelde het staakt-het-vuren. De ongewapende waarnemers konden weinig uitrichten. Tientallen VN-posten moesten zelfs worden ontruimd. Nederland trok een groot aantal waarnemers terug.

In 1994 kwam een nieuw vredesakkoord tot stand. De derde vredesmacht, de robuustere UNAVEM III, zou toezien op de uitvoering. Nederlandse waarnemers namen ook hieraan deel. De laatste Nederlanders verlieten het land in juli 1997.

Duur van de missie
5 juli 1991 – 5 juli 1997
Aantal militairen
233
Dodelijke slachtoffers
1
missiekaart Angola

Fallen

1 resultaten gevonden