Operatie Sharp Guard

1993-1996

Operatie Sharp Guard
© Nederlands Instituut voor Militaire Historie, Den Haag

De burgeroorlog in het voormalige Joegoslavië vond zijn oorzaak in de etnische verdeeldheid binnen de volksrepubliek. President Josip Tito was de enige bindende factor. Na zijn dood in 1980 begon de federatie scheuren te vertonen. Begin jaren negentig viel het land uiteen.

Embargo

De burgeroorlog begon in 1991 toen Slovenië en Kroatië de onafhankelijkheid uitriepen. Een klein jaar later breidde de oorlog zich uit naar Bosnië. Spoedig werd daar het hevigst gevochten tegen het door Serviërs gedomineerde federale leger.

In september 1991 kondigde de VN-Veiligheidsraad voor heel Joegoslavië een wapenembargo af. Acht maanden later volgde een handelsembargo tegen Servië en Montenegro.

Sharp Guard

De West-Europese Unie (WEU) en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) gaven elk afzonderlijk invulling aan het mandaat van de VN-Veiligheidsraad. Schepen en vliegtuigen van beide organisaties observeerden het scheepvaartverkeer op de Adriatische Zee.

Nadat het mandaat was aangescherpt om schepen te kunnen visiteren, smolten de operaties van de WEU en de NAVO samen in operatie Sharp Guard. De Koninklijke Marine nam hieraan deel met een fregat, een onderzeeboot en twee P-3C Orion-patrouillevliegtuigen. Bovendien maakte Nederlandse militairen deel uit van bemanningen van AWACS-radarvliegtuigen.

In juni 1996 schortte de VN-Veiligheidsraad operatie Sharp Guard op en in oktober kwam er een einde aan de embargo’s.

Duur van de missie
15 juni 1993 – 27 juni 1996
Aantal militairen
5.375
Dodelijke slachtoffers
1
Missiekaart Sharp Guard

Fallen

1 resultaten gevonden