Beeld onthulling

Onthulling van het monument op 25 juni 2016 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander

Over de lijst van gevallenen

Gevallenen sinds de Tweede Wereldoorlog

Dit monument eert de Nederlanders (militairen en andere functionarissen) die na de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies, terwijl zij Nederland hebben gediend. Bij de herdenkingen op onder meer 4 mei worden namelijk niet alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht, maar wordt ook stilgestaan bij de Nederlandse slachtoffers van latere oorlogen en missies. Voor deze laatste groep slachtoffers beschikten de Staten-Generaal tot voor kort niet over een eigen monument.  Met dit monument willen zij waardering en erkenning uitspreken voor de gevallenen en geven zij uitdrukking aan hun grote betrokkenheid bij de uitzending van militairen en andere functionarissen naar missies in het buitenland.

Daarmee is het monument een aanvulling op de twee andere monumenten die in de hal  bij ingang Binnenhof 1A van de Tweede Kamer staan: de Erelijst van Gevallenen 1940-1945 en de Indische plaquette. De Erelijst van Gevallenen 1940-1945 staat sinds 1960 in de hal en bevat de namen van degenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog als militair of als verzetsstrijder voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn gevallen. De Indische plaquette staat sinds 1985 in de hal ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië.

Onthulling monument

Tijdens de Nederlandse Veteranendag op 25 juni 2016 heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander het nieuwe monument "Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog" samen met de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer onthuld. Het monument bestaat uit een digitaal scherm waarop de namen van alle gevallenen worden getoond. Daarboven hangt een tekst met de aanduiding van het monument. Deze tekst is gemaakt van gebronsd messing en is ontworpen door René Knip.

Samenstelling namenlijst

De bronnen voor de namen op de “Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog” (hierna: Lijst van gevallenen) zijn de namenlijsten van twee monumenten in Roermond: het Nationaal Indië-monument 1945-1962 (ca. 6.250 namen) en het Monument voor Vredesoperaties (ca. 195 namen). Bij deze twee monumenten in Roermond gaat het in principe alleen om Nederlandse militairen. Alleen bij het Nationaal Indië-monument wordt daarvan afgeweken, omdat ook militairen (ingezetenen van het Koninkrijk) zonder de Nederlandse nationaliteit streden en sneuvelden voor het Koninkrijk, bijvoorbeeld een aantal militairen van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Als in de toekomst nieuwe namen van omgekomen militairen worden bijgeschreven bij de monumenten in Roermond, dan worden deze overgenomen op het monument van de Staten-Generaal. Tot nu toe zijn geen andere Nederlandse functionarissen dan militairen omgekomen die deel uitmaakten van een Nederlandse missie. Mocht dat in de toekomst wel het geval zijn, dan zullen de Staten-Generaal de betrokken naam/namen ook toevoegen aan de “Lijst van gevallenen”. Dit gebeurt niet dan nadat advies is gevraagd aan een onafhankelijke klankbordgroep. Het beheer van de lijst berust bij de Tweede Kamer, namens de Staten-Generaal, in samenwerking met het Veteraneninstituut en de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962. Het ministerie van Defensie houdt de lijst van oorlogen en missies bij, die jaarlijks met de Veteranennota aan de Tweede Kamer wordt gezonden.

Digitaal bloemetje

Bezoekers van de website kunnen een digitaal bloemetje leggen bij de namen van gevallenen. Daarnaast kunnen bezoekers van de website wijzigingsvoorstellen, aanvullingen of opgaven via het contactformulier op de site indienen.

FIlm gemaakt ter gelegenheid van de onthulling van het monument Lijst van gevallenen in oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog (wordt getoond in youtube)
beeld onthulling
Onthulling van het monument op 25 juni 2016 door Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander