Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel de beheerder van de "Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog" (hierna: Lijst van gevallenen) ernaar streeft om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De beheerder wijst derhalve elke aansprakelijkheid af, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Tevens kan geen volledigheid van de “Lijst van gevallenen” worden gegarandeerd.

Copyright

De beheerder van de "Lijst van gevallenen” behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, databases, et cetera. Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang zij correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Opzettelijke aantasting van iemands eer of goede naam en smaad kunnen leiden tot strafvervolging binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Bij gebruik van informatie van deze website dient de "Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog" duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website waar auteursrechten van derden op berusten. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.

Privacystatement

Om te reageren op vragen en verzoeken heeft de beheerder van de "Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog" persoonlijke gegevens van u nodig, zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Deze persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De beheerder zal geen gegevens van geregistreerden en bezoekers aan derden verstrekken, tenzij hiertoe gedwongen door de wet.

Van de bezoekers aan de website worden algemene gegevens bijgehouden, zoals de gegevens met betrekking tot de meest opgevraagde pagina's van de website of de aangeboden diensten. Het doel ervan is om de inrichting van de website te optimaliseren en beter in te kunnen spelen op de behoefte van onze bezoekers. In de regel zijn deze gegevens niet tot een persoon te herleiden.