Disclaimer

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel de beheerder van de "Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog" (hierna: Lijst van gevallenen) ernaar streeft om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan hij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defecten of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. De beheerder wijst derhalve elke aansprakelijkheid af, binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Tevens kan geen volledigheid van de “Lijst van gevallenen” worden gegarandeerd.

Copyright

De beheerder van de "Lijst van gevallenen” behoudt zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, databases, et cetera. Informatie van de website mag gratis worden gereproduceerd, zolang zij correct en niet in een misleidende context wordt gebruikt. Opzettelijke aantasting van iemands eer of goede naam en smaad kunnen leiden tot strafvervolging binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Bij gebruik van informatie van deze website dient de "Lijst van gevallenen tijdens oorlogen en missies sinds de Tweede Wereldoorlog" duidelijk als bron te worden vermeld, evenals het auteursrecht.

De mogelijkheid tot vrij gebruik van de informatie geldt niet voor informatie op de website waar auteursrechten van derden op berusten. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan deze derde partij.

Privacystatement

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u deze website https://www.lijstvangevallenen.nl bezoekt.

Deze website verwerkt de gegevens die u achterlaat in het contactformulier, te weten:
uw naam (voornamen, tussenvoegsel en achternaam) en emailadres.
Of bij het plaatsen van een digitaal bloemetje, te weten:
uw naam en het ip-adres van het apparaat van waar het bloemetje geplaatst wordt.

Verder wordt bijgehouden hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina’s worden opgevraagd.
Daarnaast maakt de Tweede Kamer gebruik van cookies. In onze cookieverklaring op de website vindt u meer informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt.

De persoonsgegevens die worden verwerkt met betrekking tot uw bezoek aan de website https://www.lijstvangevallenen.nl van de Tweede Kamer worden gebruikt voor de volgende doelen:
- Veiligheid van het systeem.
- Bezoekersstatistieken om de website optimaal te laten aansluiten op de wensen van algemeen publiek.
- Om de website optimaal te laten functioneren voor het algemeen publiek.

De Tweede Kamer verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Deze privacyverklaring kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daarvoor aanleiding geven. De meest recente versie vindt u hier. Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien in februari 2023.

Voor uitgebreidere informatie over hoe de Tweede Kamer omgaat met persoonsgegevens wordt u verwezen naar Uw privacy | Tweede Kamer der Staten Generaal